آبیاری بارانی و موضعی و جی آی اس در کشاورزی

در اینجا با انواع سیستمهای آبیاری در کشاورزی آشنا می شوید که شامل انتخاب سیستم، طراحی، اجرا، بهره برداری، نگهداری و... است

آبیاری بارانی و موضعی و جی آی اس در کشاورزی

در اینجا با انواع سیستمهای آبیاری در کشاورزی آشنا می شوید که شامل انتخاب سیستم، طراحی، اجرا، بهره برداری، نگهداری و... است

آبیاری بارانی و موضعی و جی آی اس در کشاورزی

♥ *** راه در جهان یکیست و آن راه راستی است ***♥
شما دوستان عزیز آزادانه و حتی بدون ذکر منبع می توانید از همه مطالب این وبلاگ استفاده کنید.

۵ مطلب با موضوع «آبیاری بارانی :: آبپاش ها» ثبت شده است

کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار
ترجمه و تدوین: مهدی عرفانی (کارشناسی ارشد سازه های آبی) زمستان ۱۳۹۰

( مطلب زیر برگرفته از سایت abyar.org است)

نظر به اینکه در گزارشات طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار و به تبع آن پروژه های اجرایی مربوطه توجه شایانی به موضوعات زیر نشده و این امر باعث بروز مسائل و خسارتی به سیستم آبیاری تحت فشار می گردد، در این کتاب تحت عنوان آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار، با نگاه دقیق تری به آنها، راه حل های مناسب نیز ارائه شده است.

این موضوعات عبارتند از:
1- مسائل ناشی از هوا و خلا در شبکه لوله ها
2- مسائل ناشی از امواج فشاری در شبکه لوله ها
3- مسائل ناشی از آلاینده های فیزیکی و بیولوژیک آب
4- مسائل ناشی از آلاینده های شیمیایی آب

فهرست مطالب:
فصل اول - بررسی منشا و مشکلات هوا و خلا در شبکه های لوله گذاری و سیستم های آبیاری و ارائه راه کارهای مناسب
- علت ورود هوا، تاثیر هوا در سیستم و شبکه، کنترل هوای سیستم آبیاری بوسیله شیرهای خودکار هوا، اجزا و مکانیزم عملکرد شیرهای خودکار هوا، انتخاب موقعیت شیرهای هوای لازم در سیستم آبرسانی،
فصل دوم - بررسی و کنترل امواج فشاری در شبکه های لوله گذاری و سیستم های پمپاژ
   - بررسی علل ایجاد امواج فشاری، معادله موج فشاری، ایستگاه پمپاژ، پمپ های قائم و شیرهای هوای سرویس چاه، شیرهای کنترل، تجهیزات تخلیه موج فشار، لوله های قائم و مخازن ضربه گیر، شیرهای خلا شکن و ...
فصل سوم - بررسی های لازم در مورد فیلتراسیون، تصفیه، بهره برداری و نگهداری تجهیزات مربوطه در سیستم های آبیاری میکرو
   - بررسی علل گرفتگی گسیلنده ها و روش های جلوگیری از آن
   - تجزیه و تحلیل گرفتگی فیزیکی، مشکلات گرفتگی فیزیکی ( فیلترهای توری، جداکننده های ماسه ای)،
   - مشکلات گرفتگی بیولوژیکی (فیلترهای شنی، فیلترهای دیسکی) ،
   - مشکلات گرفتگی شیمیایی (رسوبات کربنات کلسیم، رسوبات آهن)
   - شستشوی سیستم آبیاری
   - مکانیزم تزریق کود و یا مواد شیمیایی به داخل سیستم آبیاری میکرو
   - روش گندزدایی با ازن در سیستم های آبیاری
فصل چهارم - بررسی و شناخت اثرات زیان بار عوامل شیمیایی آب آبیاری بر مولفه های خاک، گیاه و تاسیسات سیستم های آبیاری و ارائه راه کارهای مناسب
   - ارزیابی و آنالیز کیفی آب آبیاری
   - پارامترهای شیمیایی آب آبیاری
   - بررسی اثرات و مشکلات ناشی از PH و ارائه راه کارهای مناسب
   - بررسی اثرات و مشکلات ناشی از عنصر آهن (Iron) و ارائه راه کارهای مناسب (هوادهی و ته نشینی، کلر زنی، پرمنگنات پتاسیم، فیلتراسیون)
   - سختی (Hardness) (اثر سختی بر خاک، اثر سختی آب بر لوله ها و تجهیزات آبیاری، تصفیه و کاهش سختی آب و ...)
   - خورندگی (Corrosion) ( روش های پیش گیری از خوردگی، روش های تصفیه آب، شاخص کربنات کلسیم اشباع)
   - شوری (Salinity) (شوری آب مصرف خانگی و دام، تاثیر شوری آب بر گیاهان، شوری و آبیاری، مقاومت گیاه زراعی به شوری، انتخاب روش آبیاری بر اساس شوری آب، تاثیر نوع خاک بر شوری، محدودیت های شوری آب برای گیاهان)
   - قلیائیت (Sodicity) ( رابطه بین شوری و قلیائیت در آب، خطر استفاده از آب شیرین پس از آب با SAR بالا، اثر بیکربنات ها و کربنات ها بر قلیائیت، اثر سدیم بر گیاهان، اثر کلراید، اثر برن، اثر سولفور، اثر نیتراتها، فسفرها و پتاسیم)
   - کیفیت آب آبیاری برای کشت گیاهان در محیط های بدون خاک

 

 

دانلود کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار

U.S. EPA Water ‏@EPAwater

Did you know that just one broken sprinkler head can waste up to 25000 gallons of #water during a six-month irrigation season?

 

آیا می دانستید تنها یک آبپاش شکسته می تواند باعث هدر روی 95 مترمکعب آب در طول شش ماه فصل آبیاری شود؟

 

برگرفته از U.S. EPA Water ‏@EPAwater

مقاله تمام متن:

در مناطق گرم و نیمه خشک بخش قابل توجهی از آب مصرفی در مزرعه در اثر تبخیر و باد بردگی تلف می شود. از این رو تخمین صحیح تلفات تبخیر و باد در آبیاری بارانی به منظور اریه راه کارهایی جهت توسعه و بهره برداری مناسب از منابع آبی دارای اهمیت است. این پژوهش با هدف دست یابی به معیاری عملی و ارایه رابطه ای جهت برآورد دقیق تلفات تبخیر و باد در شرایط مختلف جوی انجام شد. آزمایش ها با سیستم آبیاری کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک منفرد در منطقه گرم و نیمه خشک جنوب شرقی استان خوزستان انجام پذیرفت. روابط بدست آمده نشان داده که هر یک متر در ثانیه افزایش سرعت بادنشان می دهد که تلفات تبخیر به اندازه 3.26 درصد افزایش پیدا می کند و همچنین در شرایطی که سرعت باد از 3.5 متر در ثانیه بیشتر شود تلفات تبخیر و باد از 19 درصد فراتر می رود. این بررسی نشان داد تغییر زمان آبیاری از روز به شب در تابستان و مناطق گرم و خشک جنوب خوزستان می تواند منجر به کاهش چشمگیر تلفات تبخیر باد از 21.9 به 2.8 درصد شود.

 

پژوهش کشاورزی زمستان 1386; 7(4 (الف)):229-238.
دانشکده علوم مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز - شیخ اسماعیلی امید*
کلید واژه: آبپاش، آبیاری بارانی، تلفات تبخیر و باد، اقلیم گرم و نیمه خشک

 

دریافت فایل کامل

 

برگرفته از SID.IR

مقاله تمام متن:

دقت در طراحی سیستم های آبیاری بارانی و مدیریت صحیح آنها عوامل مهمی در توسعه و بهبود این سیستم هاست. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی چگونگی طراحی و بهره برداری سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت- آبپاش متحرک دشت دهگلان در استان کردستان است. برای این منظور 10 سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان به طور کاملا تصادفی انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفت. در ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی منتخب، از معیارهای ضریب یک نواختی کریستیانسن (CU)، یک نواختی توزیع (DU)، راندمان پتانسیل کاربرد در ربع پایین (PELQ) و راندمان واقعی در ربع پایین اراضی (AELQ) استفاده گردید. مقادیر متوسط این پارامترها برای 10 مزرعه ارزیابی شده به ترتیب 66، 50.6، 44.8 و 43.8 درصد به دست آمد. بررسی ها نشان داد که کلیه سیستم ها دارای راندمان کاربرد پایین بودند و یک نواختی توزیع آب در آنها نیز کمتر از مقادیر توصیه شده توسط مریام و کلر (1978) می باشد. از طرفی به علت کم آبیاری، به جز یک مورد، در بقیه مزارع راندمان واقعی و راندمان پتانسیل کاربرد برابر بوده است. طراحی و اجرای نامناسب سیستم ها مهم ترین دلیل پایین بودن راندمان پتانسیل کاربرد تشخیص داده شد که از مهم ترین این عوامل، فشار نامناسب سیستم ها بود. استفاده هم زمان از تعداد آبپاش زیاد و کاربرد آبپاش هایی با مشخصات و مدل های متفاوت نیز در کنار طراحی و اجرای نامناسب، از دلایل اصلی پایین بودن یک نواختی توزیع آب بوده است. به طور کلی نتایج بررسی ها نشان داد که در اکثر طرح های مورد مطالعه، بهره برداری از سیستم ها در حد بسیار ضعیفی است.

 

علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) زمستان 1389; 14(54):1-15.
فاریابی ارسلان,معروف پور عیسی*,قمرنیا هوشنگ
دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 
کلید واژه: آبپاش، راندمان پتانسیل، راندمان واقعی، یک نواختی توزیع، راندمان کاربرد

 

دانلود فایل کامل

 

برگرفته از SID

 

مقاله تمام متن:

دانستن عوامل موثر بر یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی اهمیت زیادی در افزایش بازده کاربرد آب به منظور ارایه راهکارهایی جهت توسعه و بهره برداری بهینه از منابع آبی موجود دارد. این تحقیق با هدف یافتن مقادیر بهینه پارامترهای طراحی نظیر آرایش و فواصل آبپاش ها صورت گرفت. آزمایش ها در شرایط مختلف جوی با سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک به روش استقرار آبپاش منفرد و بر اساس دستورالعمل استاندارد ایزو (7749.2) در منطقه جنوب شرقی استان خوزستان انجام پذیرفت. در این بررسی مشخص گردید که بیشترین مقدار ضریب یکنواختی در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک با آرایش مربعی بدست می آید. همچنین ضریب یکنواختی با افزایش سرعت باد در همه حالت های آرایش و فواصل آبپاش ها به طور خطی کاهش می یابد. نتایج نشان داد که برای کسب یکنواختی توزیع قابل قبول در شرایط وزش بادهای با سرعت بیش از 2 متر بر ثانیه می بایست حداکثر فواصل آبپاش ها به ابعاد 25×25 متر انتخاب گردد.
 
علوم کشاورزی تابستان 1386; 13(2):299-310.
شیخ اسماعیلی امید,برومندنسب سعید,موسوی جهرمی سیدحبیب

کلید واژه: آبپاش، آبیاری بارانی، آرایش و فواصل آبپاش ها، باد، یکنواختی توزیع آب

 

دانلود فایل کامل

 

برگرفته از SID